INSTALL

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là một trong những hình thức CFD phổ biến nhất. IC Markets cung cấp một loạt Hợp đồng kỳ hạn từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Chỉ số ICE Đô la và CBOE VIX. CFD dựa trên Hợp đồng kỳ hạn Trực tuyến được cung cấp độc quyền trên Nền tảng MetaTrader 4 & 5 của IC Markets.

Bắt đầu Giao dịch
CFD trên hợp đồng kỳ hạn được định giá trực tiếp từ các thị trường kỳ hạn cơ bản, với hoa hồng, phí tài chính và điều chỉnh cổ tức được tích hợp vào bản thân chênh lệch. IC Markets cung cấp chênh lệch cạnh tranh đối với tất cả CFD trên Hợp đồng kỳ hạn của chúng tôi.

Bảng sau đây cho thấy sự lựa chọn của chúng tôi về CFD Hợp đồng kỳ hạn toàn cầu

Chỉ số Biểu tượng
Hợp đồng kỳ hạn Chỉ số ICE Đô la DXY
Hợp đồng kỳ hạn Chỉ số CBOE VIX VIX
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô Brent BRENT
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI WTI
Hợp đồng kỳ hạn

Thông tin

  • Sẵn có 4 Hợp đồng kỳ hạn Toàn cầu để giao dịch
  • Không có phí hoa hồng
  • Đòn bẩy lên tới 200:1
  • Thanh khoản Sâu
  • MetaTrader 4 và 5
  • Giao dịch 24/5
MỞ TÀI KHOản raw spread

Ví dụ về CFD trên Hợp đồng kỳ hạn

Mua Chỉ số Biến động (VIX)

Lợi nhuận gộp trên giao dịch của bạn được tính như sau:
Giá Mở cửa
$14.20
Giá Đóng cửa
$18.20
Khác biệt
4.00 (400 điểm Chỉ số)
Tổng Lợi nhuận Giao dịch
400 x 1 hợp đồng (0,01 USD trên điểm) = 4,00 USD
Mở Vị thế

Giá của VIX là 14.05/14.20. Bạn cho rằng biến động thị trường sẽ tăng, vì vậy bạn quyết định mua vào 1 hợp đồng ở mức 14.20. (Một hợp đồng bằng 0,01 USD mỗi điểm, có 100 điểm trên 1,00 thay đổi trên chỉ số). Không tính phí hoa hồng trên CFD Hợp đồng kỳ hạn.

Đối với mỗi điểm báo giá mua vào của VIX tăng trên 14.20, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 0,01 USD, còn cho mỗi điểm báo giá mua vào giảm dưới 14.20, bạn sẽ mất 0,01 USD.

Đóng Vị thế

Bốn ngày sau, VIX đã tăng lên 18.20/18.35 và bạn quyết định chốt lãi. Bạn đóng vị thế của mình bằng cách bán 1 hợp đồng ở mức 18.20.

Bạn nên lưu ý rằng nếu thị trường đã biến động theo chiều hướng ngược lại, bạn sẽ thua lỗ vượt quá khoản nạp ban đầu của mình.

Thị trường Sắp hết hạn, Thị trường Dầu Giao ngay và Thị trường Có thể giao dịch

Quy trình hết hạn/tái đầu tư của hợp đồng kỳ hạn

CFD trên Hợp đồng tương lai của IC Markets được đặt hết hạn hai ngày làm việc trước khi hợp đồng hết hạn trên thị trường cơ sở. Khi CFD trên Hợp đồng tương lai hết hạn, mọi vị thế mở sẽ được đóng ở mức giá thanh toán hợp đồng tương lai; theo báo cáo của sàn giao dịch hợp đồng tương lai. Quy trình này sẽ thường diễn ra vào ngày sau ngày hết hạn. Các vị thế mở không được chuyển sang tháng trước tiếp theo, vì vậy bất kỳ khách hàng nào mong muốn giữ vị thế dài hạn phải mở lại giao dịch trên hợp đồng sẵn có tiếp theo.

Chỉ số Start Date Close Only Date Ngày hết hạn Các tháng của hợp đồng
VIX_U3 14/08/2023 18/09/2023 19/09/2023 September
VIX_V3 18/09/2023 16/10/2023 17/10/2023 October
DXY_U3 14/06/2023 14/09/2023 15/09/2023 September
DXY_Z3 14/09/2023 14/12/2023 15/12/2023 December

Thông tin về Thời gian hết hạn của Hàng hóa Mềm:

Hàng hóa Mềm Start Date Close Only Date Ngày hết hạn Các tháng của hợp đồng
WTI_X3 16/09/2023 16/10/2023 17/10/2023 November
Sbean_X3 22/08/2023 22/10/2023 23/10/2023 November
OJ_X3 18/08/2023 18/10/2023 19/10/2023 November
BRENT_X3 27/08/2023 25/09/2023 26/09/2023 November
BRENT_Z3 25/09/2023 25/10/2023 26/10/2023 December
Cocoa_Z3 09/08/2023 08/11/2023 09/11/2023 December
Coffee_Z3 09/08/2023 07/11/2023 08/11/2023 December
Cotton_Z3 07/06/2023 05/11/2023 06/11/2023 December
Wheat_Z3 15/08/2023 14/11/2023 15/11/2023 December
Corn_Z3 22/08/2023 21/11/2023 22/11/2023 December
Sugar_V3 21/06/2023 20/09/2023 21/09/2023 October
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March

Bắt đầu giao dịch

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới